Towarzystwo Kościuszki

Żywa pamięć o pobycie i śmierci Kościuszki zachowała się w Solothurnie przede wszystkim z powodu dwóch nieudanych powstań polskich przeciwko rosyjskiemu panowaniu, w r. 1830 i 1863, po których wielu polskich emigrantów szukało schronienia w Szwajcarii.

Pierwszym miejscem, gdzie co roku odbywały się uroczystości ku czci Kościuszki, był jego grób w Zuchwilu. W roku 1844 w kolumnie pomnika umieszczono popiersie Kościuszki, wykonane w brązie przez słynnego francuskiego rzeźbiarza Jean Pierre Davida d‘Angersa. W r. 1865 umieszczono po raz pierwszy skromną tablicę pamiątkową na dawnym domu Zeltnera przy Gurzelngasse. Tablica ta, będąca dziełem młodej mieszkanki Solothurnu, Hedwig Pfluger, została uroczyście poświęcona w obecności wielu stowarzyszeń polskich z całej Szwajcarii. Jednocześnie z inicjatywy solothurneńskiego starosty Wilhelma Vigiera założono Stowarzyszenie Kościuszki, w którego skład, obok Polaków i Solothurneńczyków, weszli członkowie z całej Szwajcarii, szczególnie z Zürichu i St. Gallen.

W zmienionych warunkach założono ponownie Towarzystwo Kościuszki w roku 1936, jednocześnie z otwarciem Muzeum Kościuszki w Solothurnie.

Obecnie Towarzystwo Kościuszki liczy okolo 550 członków. Szwajcarzy i Polacy chcą w ramach Towarzystwa kontynuować tradycyjne przyjazne kontakty obu narodów.

Towarzystwo Kościuszki jest właścicielem Muzeum a także opiekuje się Grobowcem Kościuszki w Zuchwilu, jak również znajdującą się w pobliżu grobowca polskiej kaplicy.

Istnienie Towarzystwa umożliwiają przede wszystkim składki członkowskie a także dotacje od Kantonu i Miasta Solothurn.

Towarzystwo uczestniczy rokrocznie w uroczystościach organizowanych przez polskie środowiska emigracyjne.
Prezesami Towarzystwa od początku jego istnienia byli kolejno:

od roku 1936, wiecej jak ćwierc wieku urzędujący Radca Kantonalny dr Max Obrecht, Prezydent Miasta Solothurn Robert Kurt, Radca Kantonalny dr Urs Dietschi, Radca Kantonalny dr Franz Josef Jeger, Radca Kantonalny dr Alfred Rötheli, od roku 2000 Radca Kantonalny dr Thomas Wallner, od roku 2016 Radca Kantonalny dr Remo Ankli.

Zarząd Towarzystwa Kościuszki

Prezes

dr Remo Ankli, Radca Kantonalny

Wiceprezes

Kurt Fluri

Protokolant

Patrick Borer

Kwestor

Hans Spichiger

Pani Kustosz

Teresa Ackermann

Członkowie 

Jerzy Milosz

Ks. Gregor Piotrowski

Felix Furrer 

Ambasador RP Iwona Kozłowska 


Konsul Marek Głuszko