Muzeum Kościuszki
w Solothurn

Od roku 1936 istnieje Muzeum Kościuszki na Gurzelngasse 12 w Solurze. 

Aktualności

45 STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH ZA GRANICĄ  W SOLURZE  

W dniach 6-8 września odbyła się 45 sesja Stałej Konferencji Muzeów,Archiwów i Bibliotek  Polskich za granicą, organizowana przez  Muzeum Kościuszki w Solurze. W wydarzeniu wzięły udział 22 instytucje rozmieszczone na  całym świecie .


Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele z  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także z najważniejszych polskich  instytucji związanych z kulturą.

Obrady  zostały urozmaicone bogatym programem kulturalnym, m.in. koncertem fortepianowym wykonanym przez Marka Żebrowskiego z Polish Music Center w Los Angeles, który odbył się w Rezydencji Ambasador RP w Bernie. Na otwarciu konferencji gości przywitała prezydent miasta Solury Stefanie Ingold.

Ambasador RP Iwona Kozłowska w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie konferencji dla międzynarodowej kultury.

Muzeum Tadeusza Kos ciuszki w Solurze, dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministro w, za pos rednictwem Fundacji na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. J. Piłsudskiego w Łodzi, było organizatorem XLV Sesji Stałej Konferencji Muzeo w, Archiwo w i Bibliotek Polskich na Zachodzie, kto ra odbyła się w dniach 06.09-08.09.2023 r. w Solurze. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Tadeusz Kościuszko

Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie, 1794. Obraz olejny,  W. Kossak. 1911

Tadeusz Kościuszko w roku 1816 w Solurze. Obraz olejny W. Eliasz Radzikowski, 1846.

Pokój Kościuszki z alkową ( niszą sypialną ) w której sypiał.

Urna na serce Kościuszki wykonana  przez. Wincentego  Trojanowskiego  w Paryżu w 1895