Towarzystwo Kościuszkowskie

 

Towarzystwo Kościuszkowskie, które zostało założone 27 września 1936 r., w dniu otwarcia Muzeum,  jest właścicielem zbiorów muzealnych oraz sprawuje opiekę nad miejscem polskiej pamięci w Zuchwilu, gdzie znajduje się Pomnik Grobowy Tadeusza Kościuszki oraz Kaplica Polska i jest objęte patronatem Miasta i Kantonu Solura (Solothurn). 

 

Celem Towarzystwa Kościuszkowskiego jest: 

  • utrzymanie i długoterminowe zabezpieczenie istnienia Muzeum Kościuszki przy ul. Gurzelngasse 12 w Solurze oraz przeprowadzanie potrzebnych prac restauracyjnych; 
  • dbanie o własne, a także wypożyczone obiekty muzealne; 
  • pielęgnowanie przyjaznych stosunków między Polską a Szwajcarią; 
  • podtrzymywanie tradycji takich jak np. coroczne składanie wieńców przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Zuchwilu. 

 

Towarzystwo Kościuszkowskie jest  stowarzyszeniem z siedzibą w Solurze   działającym na podstawie § 60 i następnych  Szwajcarskiego Kodeksu Cywilnego. 

 

 Prezesami Towarzystwa Kościuszkowskiego byli w kolejności: dr Max Obrecht (1936–1964), Robert Kurt (1964–1968), dr Urs Dietschi (1968–1973), dr Franz Josef Jeger (1973–1979), dr Alfred Rötheli (1979–2000), dr Thomas Wallner (2000 – 2015) i dr Remo Ankli (od 2015 r. do chwili obecnej). 

 

Funkcjonowanie Towarzystwa i Muzeum Kościuszki umożliwiają składki członkowskie, subwencje przyznawane przez Miasto i Kanton Solury i dotacje pochodzące od prywatnych sponsorów. Ponadto Muzeum korzysta z dotacji finansowych i grantów pochodzących z Polski, przyznawanych w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w drodze konkursów. Ważną rolę odgrywa także Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, która wspiera placówkę i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach promujących jej działalność. 

 

Członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego, jako wolontariusze pomagają w pracach Muzeum oraz udzielają się przy organizowaniu różnych uroczystości. 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do zostania członkiem naszego Towarzystwa Kościuszkowskiego

W ten sposób przyczyniacie się nie tylko do utrzymywania Muzeum, ale również do kultywowania polskich tradycji i przekazywaniu ich następnym pokoleniom.  

 

Roczna składka członkowska wynosi 20 CHF. 

Zarząd Towarzystwa Kościuszkowskiego

Prezes

dr Remo Ankli, Radca Kantonalny

Wiceprezes

Stefanie Ingold, Prezydent Miasta

Protokolant

Patrick Borer

Kwestor

Hans Spichiger

Kustosz Muzeum

Teresa Ackermann

Członkowie 

Jerzy Milosz

Ks. Grzegorz Piotrowski

Felix Furrer 

Ambasador RP Iwona Kozłowska 


Konsul Marek Głuszko